Horario de Misas

DOMINGOS e FESTIVOS:

9,00: Igrexa do Centro

11,15: Veracruz (Catequese): Se suprime no verán

12,30: Veracruz

19,00: Veracruz (En galego)

DIARIO:

9,00: Igrexa do Centro

20,00: Veracruz

Media hora antes da misa da tarde hai confesións e rezo do Rosario