Igrexia do centro

A coñecida como «igrexa do centro» ou «igrexa vella» do Carballiño é obra do arquitecto José Antonio Queralt. Empezouse a construir a fins do século XIX,os planos oxirinais son de 1892 e o orzamento para a súa construción era de 30.837 pesetas, coa intención de cronstruila sobre a antiga capela de San Antonio e as obras rematounas Daniel Vázquez Gulías na primeira década do XX. A igrexa foi inaugurada en 1906.

igresavella
igrexavella