Historia

A parroquia de San Cibrao do Carballiño foi fundada 0 24 de novembro de 1893, sendo bispo de Ourense D. Cesáreo Rodrigo. Nun principio permaneceu unida á parroquia de Señorín, mentras se construía a igrexa parroquial, a actual igrexa vella ou do centro. Os párrocos que rexentaron a parroquia ata o século XX foron: D. Pascual Pardo Montedeun, D. Francisco Coello e D. Crisanto Fernández, cos seus respectivos coadxutores.
No século XX a parroquia medra cada ano mais en todos os aspectos. Dúas congregacións establécense no Carballiño, as «Hermanitas do Asilo», para atender aos anciáns, e as «Relixiosas Franciscanas», para a formación e ensinanza dos rapaces. Os «Hermanos Prieto» foron os fundadores destes dous centros. Ao mesmo tempo ábrense ao culto dúas novas igrexas. D. Crisanto foi párroco do Carballiño dende 1900 ata 1927, ano en que toma posesión da parroquia D. Florencio Carrasco. En 1930 é nomeado párroco D. Luciano Evaristo Vaamonde Da Cortiña, que levará a cabo a construcción do Templo da Veracruz, dedica a súa vida aos feligreses durante trinta e un anos, ata que morre en 1961. Faise cargo entón da parroquia D. José Díaz, ata o ano seguinte en que toma posesión como novo párroco D. Francisco Vázquez Iglesias. El será o promotor da nova casa parroquial, da ampliación do cemiterio e do sosteñemento e conclusión das obras da igrexa da Veracruz. En maio de 1992 é nomeado párroco do Carballiño D. José Benito Sieiro, nesta derradeira etapa píntanse e renóvase o alumeado das igrexas e da casa parroquial e amplíase o cemiterio.